Om företaget

Om företaget

Vi är idag 7 st heltidsarbetande varav 2 st är delägare, Jörgen Sjöberg och Jörgen Vesterlund. 5 st anställda som alla har mycket lång maskinarbetsvana.

Vi är anslutna till branschorganisationen BorrFöretagen. ​

Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB är certifierade enligt, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 45001  

Anlita oss när du behöver brunnsborrning, bergvärme, vattenbrunnar. Men även mer komplicerad borrning och tjänster.​Sänkhammarborrning

 • Provpumpning, upp till 20 sek/liter med egen strömförsörjning, långtidspumpning.
 • Injektering, av stag och återfyllning av borrhål, tätning berg.
 • Filmning, av borrhål för kontroll av sprickzoner och brunnens/hålets övriga beskaffenheter
 • Brunnsservice, tätningar vid problem med saltvatten mm.
 • Tryckning, för ökat vattenflöde.
 • Mammutpumpning, har vi ett flertal olika dimensioner för rensning av sil brunnar, pålar, stag hål mm.
 • Flödesmätning, utför vi genom pumpning eller vattenförlustmätning med tryckmanschett.

Topphammarborrning

 • Rörborrning, alla dimensioner och godstjocklekar mellan 90-355 mm, 1,0-6,0 m matarlängd.
 • Fodring, för geoenergi, kärnborrning och raiseborrning mm.
 • Undersökningsbrunnar, Geologiska undersökningar i jord och berg.
 • Silfilterbrunnar, Formationsbrunnar, Grusfilterbrunnar, vattenförsörjning och grundvattensänkning.
 • Borrade pålar, Brostöd, borradspont, (berlinerspont), grund och marförstärkning.
 • Bergborrning, mellan 70–402 mm Borrning för stag ex: bro, kaj, vindkraft, vattenbrunnar, geoenergi.
 • Horisontal borrning, Borrning under vägar mm
 • Grundvattenrör, 50–355 mm
 • Alla våra maskiner för borrning är idag miljöanpassade och godkända.​

Övriga Tjänster

 • Stagborrning, alla dim mellan 38 mm-76 mm.
 • Rörborrning,  90-355 mm.
 • Slagna pålar, upp till RR 90.
 • OD, Borrning, mycket skonsam borrning i jordlager.
 • JB Borrning, (Jord och Bergsondering) kontroll av nivåer.
 • Jordprovtagning, störd och halvstörd.
 • Undersökningsbrunnar, Geologiska undersökningar i jord och berg.
 • Horisontal borrning, Med topphammare känsliga områden.
 • Grundvattenrör, 32-63 mm.
 • Vägbanksborrning 90-355 mm.

Certifikat m.m.

 • Juridik för brunnsborrning, behörighet AB.
 • Praktisk hydrogeologi, behörighet AB.
 • Licens för svetsning av foderrör enl SS 065201 och EN 287.
 • Certifikat för svetsning av termoplaster enl EN 13067.
 • ADR, transport av farligt gods.
 • Heta arbeten.
 • Säkerhet på väg.
 • Grundkurs miljöprovtagning.
 • Intyg BAS-P/BAS-U

Vi använder oss enbart av SIS-godkända produkter enligt Normbrunn -16. Vill ni ha ytterligare information, se www.borrforetagen.se.
Detta är ett axplock av certifikat som vi besitter, saknar du något certifikat så fråga oss gärna då vi uppdaterar oss kontinuerligt.