Energiborrning

ENERGIBORRNING

Vi tar oss fram där andra borrare inte kan!

Vårt mål är att alltid göra kunden nöjd genom att alltid göra ett snyggt och bra utfört arbete! Anlita oss när du vill borra bergvärme eller vattenbrunnar. Vi kan även hjälpa till med mer komplicerad borrning.

Har ni funderingar runt rotavdraget? Ring Gunilla! Tel 090-401 33.

Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg följer föreskrifterna i Normbrunn -16.
En godkänd brunn förutsätter att borrning och installation skall utföras av utbildad och godkänd personal och godkännanden för ingående komponenter skall beaktas. I övrigt skall de krav och föreskrifter som anges i dokumentet Normbrunn -16 följas.

I Geotecs standardkonstruktion ingår följande komponenter:
 1. Markförlagd kollektoranslutning
  – den delen av kollektorn som förbinder energibrunnen med husets värmepumpanläggning. Denna del av kollektorn förläggs i en grop på ett sådant sätt att den skyddas från yttre mekanisk åverkan.
 2. Topplock
  – av metall eller plast, hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa in/läcka in i brunnen. Dimensionen anpassas efter foderrörsdiametern. Locket sättes fast så att det kan motstå viss upptryckningskraft.
 3. Kollektorslang
  – den i brunnen nersänkta delen av kollektorn som fungerar som energiuppsamlare i en komplett värmepumpanläggning. Slangen måste vara tät (provtrycks både före och efter installationen) och kunna motstå de mekaniska påkänningar som uppstår i samband med nedsänkning i brunnen.
 4. Foderrör
  – tillverkat i stål som uppfyller energibrunnsnormens krav. Foderröret skall nå ett par meter in i fast berg och skydda brunnen från att rasa ihop.
 5. Tätning
  – avtätning mellan foderrör och fast berg, utförs oftast i cement. Tätningen är till för att skydda grundvattnet från eventuellt inläckage av vatten som kommer från markytan eller annat ytligare liggande vattenförande skikt.
 6. Pilotvikt / bottenvikt med returböj
  – ett fabriksmonterat (helsvetsat) rörstycke helt ingjutet i bottenvikten som hjälper vid installation av kollektorn (rätar ut slangen och “drar ner den” i brunnen). Vikten anpasss efter kollektorlängden – ju längre kollektorslang desto större vikt.
Brunnstyp Rekommenderat avstånd

Vatten (berg) / Vatten (berg) 30 m

Vatten (berg) / Energi (berg) 30 m

Energi (berg) / Energi (berg) 20 m

Vatten (berg) / Vatten (jord) 20 m

Energi (berg) / Vatten (jord) 20 m