Brunnsborrning

Brunnsborrning

Vi tar oss fram där andra borrare inte kan!

Anlita oss när du behöver brunnsborrning, vill borra för bergvärme eller vattenbrunnar. Vi kan även hjälpa till med mer komplicerad borrning. Vårt mål är att göra dig som kund nöjd genom att alltid göra ett snyggt och bra utfört arbete!

Har ni funderingar runt rotavdraget? Ring Gunilla på tel. 090-40 133.

Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg följer föreskrifterna i Normbrunn -16.

En godkänd brunn förutsätter att borrning och installation skall utföras av utbildad och godkänd personal och godkännanden för ingående komponenter skall beaktas. I övrigt skall de krav och föreskrifter som anges i dokumentet Normbrunn -16 följas.

Utförande
Utförande vatten & energibrunn (Normbrunn -16)
Brunnens placering i förhållande till byggnad

Om brunnsborrning sker nära en huskropp finns risk för att skada på dränering eller byggnad uppstår. Föreligger osäkerhet om ifall skada kan uppstå, bör brunnen anläggas minst 4 meter från husvägg. Beroende på hur ett hus är grundlagt, om det är byggt med källare eller på vibrationskänslig mark, kan ytterligare säkerhetsavstånd behövas.