Brunnsborrning

BrunnsborrningBergvärme

Vi tar oss fram där andra borrare inte kan!

Anlita oss när du behöver brunnsborrning, vill borra för bergvärme eller vattenbrunnar. Vi kan även hjälpa till med mer komplicerad borrning men vi är erfarna kring brunnsborrning samt borra bergvärme. Vårt mål är att göra dig som kund nöjd genom att alltid göra ett snyggt och bra utfört arbete! Tveka inte att anlita oss för brunnsborrning eller borra bergvärme eller konvertering av bergvärme.

Har ni funderingar runt rotavdraget? Ring Gunilla på tel. 090-40 133.

Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg följer föreskrifterna i Normbrunn -16.

En godkänd brunn förutsätter att borrning och installation skall utföras av utbildad och godkänd personal och godkännanden för ingående komponenter skall beaktas. I övrigt skall de krav och föreskrifter som anges i dokumentet Normbrunn -16 följas.

Utförande
Utförande vatten & energibrunn (Normbrunn -16)
Brunnens placering i förhållande till byggnad

Om brunnsborrning sker nära en huskropp finns risk för att skada på dränering eller byggnad uppstår. Föreligger osäkerhet om ifall skada kan uppstå, bör brunnen anläggas minst 4 meter från husvägg. Beroende på hur ett hus är grundlagt, om det är byggt med källare eller på vibrationskänslig mark, kan ytterligare säkerhetsavstånd behövas vid brunnsborrning eller borra bergvärme.

Vi finns till hands för er i Umeå, Hörnefors, Vindeln, Vännäs, Ersboda, Umedalen, Sävar och Robertsfors.