BRUNNSBORRNING &
Vattenborrning

Läs mer

ENERGIBORRNING

Läs mer

ENTREPRENADBORRNING

Läs mer
Välkommen till
Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB
Vi har över 30 års erfarenhet av borrning

Vi hos Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB har genom åren tillsammans arbetat för att företaget alltid ska ligga i framkant när det gäller utveckling och service.

Vi är idag 7 st heltidsarbetande varav 2 st är delägare, Jörgen Sjöberg och Jörgen Vesterlund. 5 st anställda som alla har mycket lång maskinarbetsvana.

Vi är anslutna till branschorganisationen BorrFöretagen. ​

Vi borrar vattenbrunnar för både ”slott och koja”, där ingenting är omöjligt. Vattenborrning började vi med redan 1993. Vi har också stor erfarenhet av att borra Silfilterbrunnar där så krävs.

Energiborrning för bergvärme har de senaste 20 åren blivit allt mer populärt. Bergvärme är både ekonomiskt och miljövänligt. Bergvärme passar utmärkt för alla fastigheter, från liten villa till hyreshus eller ett helt kvarter!

Entreprenadborrning är en tredje gren i företaget. Inom entreprenadborrning hittar man förstärkningsarbeten vid husgrunder och broar. Bergsförankring av t ex vindkraftsfundament. Borrningar från pråm för kajbyggen. Borrning under vägar. Vi har också utfört ett flertal borrningar för jordprovstagning.


Facebook